مشخصات کلی دربهای ضد سرقت فراز در

  چهارچوب فلزی دربهای ضد سرقت از ورق فولادی به قطر 1/5 میلیمتر می باشند که با برش های لیزری و زوایای فارسی بر می شوند.
   پوشش فلزی چهار چوب های درب ضد سرقت با رنگ الکترواستاتیک و کاملا مکانیزه می باشند که پخت رنگ در دمای 240 درجه می باشد.
   ساخت لنگه و چهار چوب درب های ضدسرقت این شرکت با دستگاهای CNC و رول فورمینگ ساخته می شود.
   رویه دربها از جنس MDF به ضخامت 8 الی 10 میل و برجستگی ها 12 الی 33 میل می باشند.
   فضای بین روی ها با ورق 1/5 میلیمتر و به صورت رولفرمینگ پر می شود.
   قفل های درب ضد سرقت  کاله ترکیه و یا داف ترکیه می باشند.
   استفاده از لاستیگ درزگیر برای تمامی درب های ضد سرقت .
  استفاده از لولای ساچمه ای که برای گردش بی صدا و راحت لنگه بر روی چهار چوب فلزی.
   یراق آلات داف و یا کاله ترکیه می باشند
   کلیه درب های ضد سرقت در صورت درخواست مشتری می تواند 3 تا 5 عدد پین پشت لولا ساخته شود.
 رویه درب های ضد سرقت در طرح هاٰ و رنگهای متفاوت و نامحدود می باشد. (به سفارش مشتری )
 حداکثر باز شو درب های ضدسرقت  تک لنگ 101 سانتی متر می باشد.
  رویه دربها توسط دستگاه ممبران و رپینگ در رنگهای متفاوت PVC می شود.
   وزن درب های ضدسر قت  از 100 الی 140 کیلو می باشند.
  اندازه های استاندارد درب های ضدسرقت این شرکت 217*120 پشت تا پشت چهار چوب ساخته می شود. 

   چهار چوب ها طرح روکوب نیم گرد فلزی با زاویه های فارسی بر می باشد.